HỒ SƠ KHỞI KIỆN THU HỒI NỢ DOANH NGHIỆP - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM

HỒ SƠ KHỞI KIỆN THU HỒI NỢ DOANH NGHIỆP - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM

HỒ SƠ KHỞI KIỆN THU HỒI NỢ DOANH NGHIỆP - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM

HỒ SƠ KHỞI KIỆN THU HỒI NỢ DOANH NGHIỆP - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM

HỒ SƠ KHỞI KIỆN THU HỒI NỢ DOANH NGHIỆP - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM
HỒ SƠ KHỞI KIỆN THU HỒI NỢ DOANH NGHIỆP - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM

HỒ SƠ KHỞI KIỆN THU HỒI NỢ DOANH NGHIỆP

03-06-2018
Từ thực tiễn hàng chục năm thực hành pháp luật, đặc biệt về pháp luật kinh tế, chúng tôi nhận thấy vấn đề công nợ giữa các doanh nghiệp trong nước rất phổ biến và tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Ở Việt Nam hiện nay, tham vọng làm giàu bằng mọi giá của không ít chủ doanh nghiệp cùng với việc thủ tục thành lập doanh nghiệp tương đối dễ dàng đã làm gia tăng số lượng các công ty không có vốn mà chỉ có các con số khống ghi trong điều lệ.

HỒ SƠ KHỞI KIỆN THU HỒI NỢ DOANH NGHIỆP

Từ thực tiễn hàng chục năm thực hành pháp luật, đặc biệt về pháp luật kinh tế, chúng tôi nhận thấy vấn đề công nợ giữa các doanh nghiệp trong nước rất phổ biến và tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Ở Việt Nam hiện nay, tham vọng làm giàu bằng mọi giá của không ít chủ doanh nghiệp cùng với việc thủ tục thành lập doanh nghiệp tương đối dễ dàng đã làm gia tăng số lượng các công ty không có vốn mà chỉ có các con số khống ghi trong điều lệ. Rủi ro trong kinh doanh cho các doanh nghiệp chân chính có một phần gốc rễ từ đó, bởi rất nhiều công ty được lập ra với phương tiện kinh doanh duy nhất là vốn (tài sản) chiếm dụng lẫn nhau.

 

Bên cạnh đó, trình độ quản lý doanh nghiệp của giới chủ ở Việt Nam chưa cao, nhiều doanh nghiệp không xử lý tốt được các khoản nợ xấu của mình. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chưa có được sự thuận lợi thỏa đáng từ các công cụ hỗ trợ tín dụng. Những yếu tố này cùng với tình trạng chiếm dụng vốn đã làm gia tăng các khoản nợ khó thu hồi của các doanh nghiệp chân chính.

Hậu quả của những vấn đề trên đối với doanh nghiệp chân chính, là các khoản nợ khó đòi ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực vốn và khả năng kinh doanh của công ty, làm lỡ nhiều cơ hội đầu tư tốt của doanh nghiệp. Một đồng vốn được quay vòng là một đồng vốn sinh lợi, một đồng vốn bị đưa vào công nợ là một đồng vốn chết, bởi lợi nhuận mà nó sinh ra nếu không thể thu hồi nhanh để tiếp tục quay vòng thì sẽ không đủ để bù đắp những rủi ro mà đồng tiền (vốn) phải gánh chịu hàng ngày.

Công ty tư vấn pháp luật, Trí Tuệ Luật am hiểu sâu sắc nền kinh tế Việt Nam và thành thạo các thủ tục pháp lý, cũng như có kinh nghiệm trong việc xử lý nợ sẽ hỗ trợ Quý khách thu hồi các khoản nợ xấu, các khoản nợ khó đòi, qua dịch vụ pháp lý của mình.

Tiến hành lập hồ sơ đề nghị khởi kiện gồm có những giấy tờ, tài liệu sau đây:

- Bản sao CMND, hộ khẩu khách hàng

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có);

- Bản sao Hợp đồng;

- Bản sao Giấy nhận nợ;

- Bản sao biên bản chốt công nợ;

- Bản sao các Biên bản đôn đốc nợ, Thông báo yêu cầu trả nợ, các giấy tờ cam kết trả nợ của khách hàng;

- Bản tính gốc và lãi của khách hàng vào thời điểm khởi kiện (có xác nhận của kế toán theo dõi khoản nợ trên);

- Đơn khởi kiện

 


Thông tin khác

Kỹ năng thu hồi nợ

Văn bản pháp luật

Tin tức