Điều kiện thu hồi nợ

Điều kiện thu hồi nợ

Điều kiện thu hồi nợ

Điều kiện thu hồi nợ - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM

Điều kiện thu hồi nợ - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM
Điều kiện thu hồi nợ - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM

Điều kiện thu hồi nợ

02-06-2018
Điều kiện thu hồi nợ hợp pháp Điều kiện thu hồi nợ hợp pháp Điều kiện thu hồi nợ hợp phápĐiều kiện thu hồi nợ hợp pháp

Điều kiện thu hồi nợ

 

Khách hàng khi yêu cầu cung cấp dịch vụ thu nợ khó đòi tại Công ty chúng tôi, khách hàng phải cung cấp đầy đủ hồ sơ chi tiết liên quan đến công nợ hiện có.

Sau đây là một số loại văn bản chứng từ cần thiết tại các dạng hợp đồng khác nhau để quý khách hàng có thể tham khảo.

 

Đối với hồ sơ thu nợ khó đòi phát sinh từ hợp đồng mua bán:

 

Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)

Biên bản đối chiếu công nợ

Biên bản giao nhận hàng hóa(Phiếu xuất, nhập kho)

Hợp đồng kinh tế

Hóa đơn giá trị gia tăng

Chứng từ chuyển tiền (TM, CK)

Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)....

Chú ý:

- Đối với hàng hóa nhập khẩu cần bổ sung các tài liệu sau: chứng chỉ chất lượng, nguồn gốc xuất xử, tờ khai hải quan, vận đơn…

- Đối với mua bán thiết bị máy móc quy định phải lắp đặt nghiệm thu thì trong hồ sơ cần cung cấp biên bản nghiệm thu lắp đặt đưa vào sử dụng

 

Đối với hồ sơ thu nợ khó đòi phát sinh từ hợp đồng gia công, chế tạo:

 

Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)

Biên bản đối chiếu công nợ

Hóa đơn giá trị gia tăng

Hợp đồng kinh tế gia công

Biên bản giao nhận vật tư, nguyên liệu (Phiếu xuất, nhập kho)

Biên bản bàn giao thảnh phẩm sau khi gia công

Chứng từ chuyển tiền (TM, CK)

Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)....

 

Đối với hồ sơ thu nợ khó đòi phát sinh từ hợp đồng thi công xây dựng, xây lắp:

 

Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)

Chứng từ chuyển tiền (TM, CK)

Hóa đơn GTGT

Bản Quyết toán công trình

Hợp đồng kinh tế, phụ lục...

Biên bản nghiệm thu giai đoạn, tổng hợp

Biên bản bản giao công trình đưa vào sử dụng

Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)

Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)

Các văn bản trao đổi qua lại giữa hai bên, các biên bản làm việc;

 

Đối với hồ sơ thu nợ khó đòi phát sinh từ vay mượn, hợp tác kinh doanh:

 

Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)

Biên bản làm việc (nếu có)

Hơp đồng vay mượn (khế ước vay), hợp đồng HTKD, Biên bản thỏa thuận

Chứng từ chuyển tiền

Biên bản xác nhận nợ, tiền vay

Công văn đòi nợ, khất nợ (nếu có)

 


Kỹ năng thu hồi nợ

Văn bản pháp luật

Tin tức